Kongresszus 2019′

A Népi Front, mint antikapitalista baloldali szerveződés 2012-ben bontott  zászlót és több, mint 5 éven át képviselte a forradalmi, kommunista álláspontot magyar belpolitikai életben. Az Orbán-rendszer neofasiszta vonásainak erősödése során azonban egy olyan jogi környezetet alakult, amelyben az államhatalom a legkülönbözőbb eszközökkel próbálja korlátozni az ellenzéki szervezetek – köztük a marxista pártok –  működését. Ez arra készteti pártunkat, hogy újra gondoljuk stratégiánkat és az adott történelmi helyzethez igazodó harci formát válasszunk a szocializmusért folyó küzdelmünkhöz.

Helyzetelemzés

Magyarország fasizálódik. A Fidesz-KDNP totális kontrollt vezetett  be a közszolgálati tömegkommunikációs csatornák, valamint a nyomtatott sajtó felett, amelyet a lakosság rasszista indulatainak felkorbácsolására használ. A sajtószabadság korlátozása mellett erőteljes jobboldali nyomás alákerült kulturális és tudományos életet is.

A gazdasági szektorban a kormányhű vállalatok monopolizálják helyzetüket, aminek következtében a fideszes oligarchák és a NER-hez lojális kollaboránsok vagyonfelhalmozása óriási méreteket ölt, a rendszer minden szintjét átható korrupció pedig gúzsba köti Magyarország fejlődését.

A jobboldal társadalmi bázisát adó felső-középosztály és a burzsoázia jólétét a munkásosztály, a dolgozó emberek fizetik meg. A kormány csorbítja a munkavállalók szociális jogait, megfosztja őket az eddig elért vívmányaiktól, a Munka Törvénykönyvének módosításával védtelenné és kiszolgáltatottá teszi őket a tőkés kizsákmányolásnak. A Fidesz-diktatúra jog erejével szentesíti a munkásosztály rabszolga sorba taszítását.

Bár a társadalom sértett osztályaiban érlelődik az ellenállás gondolata, a NER megbuktatására a jelenleg hatályos választási törvények nem adnak tényleges lehetőséget. Az ellenzékre leadott szavazatok ugyanis megoszlanak az egymással versengő kormányellenes pártok között, aminek következtében a Fidesz annak ellenére nyeri meg a választást, hogy a kormányváltást akarók tábora van többségben.

A 2014-es és 2018-as országgyűlési választások bebizonyították, hogy az ellenzéki pártok a közöttük lévő éles ideológia ellentétek és politikai érdekek miatt az Orbán-ellenességen kívül tudnak közös válaszokat adni a Fidesz-KDNP megbuktatását követő korszakra vonatkozóan.  Egységes ellenzéki társadalmi vízió nélkül  nem marad alternatíva az orbáni önkénnyel szemben. A parlamenti ellenzék csupán díszlet a Fidesz-diktatúra gépezetében, politikai súlya és a törvényalkotás folyamatára gyakorolt hatása elenyésző.

A Népi Front kongresszusa ezen ismeretek birtokában az alábbi döntéseket hozza.

A Népi Front kongresszusának döntései

Törvénytelen kormány, törvénytelen rendszer
A Népi Front érvénytelennek tekinti a 2018-as választások eredményét és megkérdőjelezi a rendszer, valamint a kormány legitimitását

1. Törvénytelennek tartjuk a kormányt és a rendszert

A Fidesz-által megalkotott törvényi keretek között, békés úton már nem lehet realizálnia kormányváltást, ezért a Népi Front nem kíván részt venni a Fidesz bebetonozását garantáló áldemokratikus színjátékban. Nem asszisztálunk egy olyan álságos választási procedúrához, amelynek egyetlen célja, hogy legitimálja és életben tartsa a tőkés diktatúrát. Törvénytelennek tartjuk a kormányt, az Alaptörvenyt és magát a rendszert egyaránt.

2. Az EP-választáson az Orbán-ellenes antifasiszta erőket támogatjuk

A 2019-es EP-választáson legfőbb célnak tekintjük, hogy Magyarország minél kevesebb fasiszta képviselőt juttasson Brüsszelbe. E cél érdekében arra biztatjuk elvtársainkat, hogy lelkiismeretük szerint támogassák az EP-választáson induló antifasiszta, Orbán-ellenes erőket. A Népi Front a nemzetközi politikában továbbra is szövetségesként tekint az antikapitalista mozgalmakra, a forradalmi szocialista és kommunista pártokra, az Európai Parlament kommunista képviselőire.

3. Önkormányzati választások

A Népi Front a 2019-es önkormányzati választáson támogatásáról biztosítja a baloldali szociáldemokrata és kommunista jelölteket, amennyiben azok önállóan, a polgári ellenzéktől függetlenül mérettetik  meg magukat vagy olyan listán szerepelnek, amely garantálja az önkormányzatba való bekerülésüket.

4. Kommunista összefogást!

A Népi Front kongresszusa felhatalmazza az Elnökséget, hogy kezdjen tárgyalásokat a Baloldali Jövő Fórummal és az Európai Baloldallal a kommunista összefogás gyakorlati megvalósítása érdekében. A baloldali szociáldemokrata és marxista szervezetek közötti akcióegység lehetővé tenné a munkásmozgalmi évfordulók közös ünneplését, valamint az antikapitalista baloldali erők együttes fellépését különböző társadalmi megmozdulásokon, tüntetéseken. Az együttműködés terjedjen ki minden olyan bel-és külpolitikai ügyre, amelyben a radikális baloldal pártjai között véleményazonosság van. Az akcióegység azonban nem jelenthet szervezeti összeolvadást és választási szövetséget.

5. Megszüntetjük a Frontoldalt

A Népi Front kongresszusa felkérni az Elnökséget, hogy tekintettel a kommunista-ellenes jogszabályokra és sajtó-és véleményszabadság korlátozására, szüntesse meg a Frontoldal működését, ne adjunk a hatalomnak támadási felületet. A központi oldalról kerüljön le minden olyan publikáció, amely miatt a “kommunizmus bűneinek tagadására” hivatkozva pénzbírsággal sújthatnák a Frontot.

6. Adománygyűjtés a Kádár-kampányhoz!

Fizessünk több tagdíjat! Kádár János halálának 30. évfordulója alkalmából gyűjtsünk össze legalább 600.000 Forintot! Az összeget fordítsuk olyan cikkek reklámozására, amelyek leleplezik a rendszerváltás hamis ígéreteit, hitelesen mutatják be a szocializmus vívmányait és valódi képet festenek Kádár Jánosról, valamint a nevével fémjelzett korszakról.

Népi Front kongresszusa, 2019. január 6.

Kérlek oszd meg a cikket, ha tetszett!
  • 33
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    33
    Shares