Belorusz: Nincs szocializmus demokrácia nélkül

A liberális média a kommunistákat vádolja a fehéroroszországi zavargások erőszakos jellege miatt, holott a Belorusz Kommunisták Pártja a tüntetők oldalán áll, határozottan elítéli a rendőri brutalitást és letartóztatott aktivisták érdekében emel szót. Miért nem támogatják a kommunisták a Lukasenko-rendszert?

A Belorusz Kommunisták Pártjának tüntetése

Mert a világ marxistái tudják jól: hiába teremt egy nómenklatúra viszonylagos jólétet, stabilitást és gazdasági növekedést, általános foglalkoztatást egy adott országban, ha az elért szociális vívmányok nem párosulnak a hatalomgyakorlás demokratikus módszereivel. Ez történt Fehéroroszország esetében, ahol bár Lukasenko az elmúlt 26 évben ugyan sok pozitív értéket megőrzött a szovjet időszakból, a politikai rendszer fejlődése mégis tekintélyuralmi fordulatot vett.

Ha az érintett ország népessége túlnyomó részének nincs érdemi beleszólása közössége és hazája sorsába, ha az ellenzéket erőszakkal, csalással, zsarolással hallgattatják el, ha a megtermelt javak elosztása, a termelőeszközök tulajdonviszonyai egyenlőtlenek és igazságtalanok, és ha ezek – a korrupcióval vállvetve – a hétköznapi életben már az alapvető normákat is felülírják, akkor ez az államhatalom még annak ellenére sem szocialista, hogy külsőségekben annak mutatja magát.

Lukasenko a stabilitás látszatának fenntartása végett – fel/kihasználja a szovjet kulturális örökséget és a létezett szocializmus hagyományait, frazeológiáját. Sőt, így talán még inkább fontos a kérdésben eszmei-politikai síkon megnyilvánulnunk, hiszen világszerte sok elvtársunkat Belarusz megtévesztett tegnap is, megtéveszt ma is. Holnap már ne tehesse ezt meg!

Újságírókat vernek Lukasenko emberei

A világ marxistái – soraik között mi, a Népi Front úgyszintén – tudják azt is, hogy ha hűek akarunk maradni legfontosabb céljainkhoz (emancipáció mindenki számára, a kizsákmányolás formáinak, az osztályok létének, végül az államnak megszüntetése), akkor ki kell állnunk mindenfajta elnyomás ellen! Még a látszólag balos elnyomás ellen is. Amit nem tűrünk el Orbán Viktortól, ugyan azokat a módszereket nem tűrhetjük el más, önmagát szocialistának hazudó diktátortól sem.

Az 1989-es rendszerváltás és a Szovjetunió szétverése örök tanulságként szolgál a világ kommunistáinak arra, hogy sose felejtsük el Lenin és Rosa Luxemburg tanítását: minden szocialista kísérlet kudarcra van ítélve, ha hiányoznak hozzá a demokratikus alapok.

Demokrácia nélkül nincs szocializmus, szocializmus nélkül nincs demokrácia! A demokrácia pedig népuralmat, önkormányzatiságot, a dolgozói tanácsok hatalmát jelenti, nem pedig személyi kultuszt és tekintélyelvet.

Meggyőződésünk, hogy az elégedetlen fehéroroszok tömegei nem azért vannak az utcán és immáron teszik kockára életüket is, mert egyszerűen már csak unják az elnököt, vagy a „külföld” felbérelte, feltüzelte őket.

Annak, aki 26 év után is jó politikai vezetője a népének, nincs szüksége üldözni, verni a vele egyet nem értőket, vagy arra, hogy megszámlálhatatlan-féle speciális fegyveres erőt hozzon létre önmaga és javai védelmére, mint ahogyan azt teszi Lukasenko.

Véleményünk szerint az a társadalmi szerződés, amelyet Lukasenko fokozatosan kötött a belorusz néppel (a hatalom tartós birtoklása, cserében a „régi jó” szovjet életszínvonal fenntartása), mára tarthatatlan, regresszív, nem segíti elő sem a belorusz nép, sem a kommunizmus nemzetközi ügyét.

Ahelyett, hogy 26 év alatt kiépült volna egy olyan gazdasági és társadalmi konstrukció, amelyben a dolgozó emberek ténylegesen részvevői válhattak volna a tulajdonviszonyok kialakításában és döntéshozatali folyamatokban, Fehéroroszországban a hangzatos “piaci szocializmus” jelszava alatt továbbra is Lukasenko és a személyéhez kötődő oligarchák gyakorolják a tényleges hatalmat. E torz tekintélyuralmi rendszer bizonyítéka az agyoncsalt „kirakatválasztások”.

Mindezeket figyelembe véve a Népi Front nem ismeri el a belorusz választások hivatalos eredményeit, szolidaritást vállal a sztrájkra készülődő munkássággal és bízik a fehéroroszországi események demokratikus és egyúttal szocialista fordulatában.

Népi Front
Népi Front, a magyar kommunista párt
Kérlek oszd meg a cikket, ha tetszett!
  • 93
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    93
    Shares