Az örök Lenin

„Joggal lehetünk büszkék és büszkék is vagyunk arra, hogy nekünk jutott osztályrészül az a szerencse, hogy megkezdjük a szovjet állam felépítését.  Megkezdjük ezzel a világtörténelem új korszakát, azon új osztály uralmának korszakát, amely valamennyi kapitalista országban el van nyomva.  Amely mindenütt új élete felé, a burzsoázia feletti győzelem, a proletárdiktatúra, az emberiségnek a tőke jármától, az imperialista háborúktól való megszabadítása felé halad.” V.I. Lenin

150 évvel ezelőtt született Lenin, marxista forradalmár és politikus.

A leninizmus a kommunizmus, bolsevizmus, forradalmi marxizmus szinonímája. Aki megtagadja a bolsevik forradalmárt, az megtagadja a kommunizmust.Egykori, önmagukat kommunistáknak vallók, akik dezertáltak különböző megtévesztő „izmusokba”, sorra gyártják a szociáldemokráciával rokonítható elméleteket (szocialisták, eurokommunisták, reformkommunisták).

Van azonban lényeges különbség a baloldali szociáldemokraták és az eurokommunisták között. Míg az előbbiek az opportunizmus, az utóbbiak a kommunizmus elleni harcban születtek. Ezért a reformkommunisták egyben antileninisták is. Ez a szakadár irányzat Lenint kompilátorrá minősíti át, aki semmit sem adott hozzá – vagy legalábbis igen keveset – a marxizmushoz.
Mi meggyőződéssel valljuk, hogy a leninizmus az imperializmus korszakának marxizmusa. Marx és Engels tanításaival képez egészet. Egyiket nem lehet elválasztani a másiktól, de szembeállítani sem.

Nem igaz, hogy a bolsevik forradalmár semmit, vagy csak keveset adott hozzá a tudományos szocializmushoz. Marx a XIX. század második felének volt nagy teoretikusa, tudós és nem jós, s minél messzebbre látott a jövőben, annál elnagyoltabban. Leninre, a szellemi utódra várt a feladat, hogy korának, az imperializmusnak új jelenségeit felfedezze, elemezze, magyarázza.

Az osztályharc, forradalomelmélet, államelmélet, szocializmus, pártelmélet, a stratégia, taktika tudománya adekvát, marxista szellemű kidolgozása mindenekelőtt Lenin nevéhez fűződik: Kik azok a „népbarátok”; A kapitalizmus fejlődése Oroszországban; Egy lépés előre, két lépés hátra; A szociáldemokrácia két taktikája; Az imperializmus, mint a kapitalizmus legfelsőbb foka; A baloldaliság, mint a kommunizmus gyermekbetegsége, és még számtalan rövidebb-hosszabb alapvető mű.
Lenin nem haladt szemben a tudományos szocializmus alapítóival, hanem folytatta, továbbfejlesztette, konkretizálta az új/régi tanításokat, jelenségeket.

A leninizmus tehát nem önálló „izmus”, hanem szerves része a marxizmusnak. Nélküle a tudományos szocializmus a XX-XXI. században csak torzó lenne. Lenin szellemi munkásságának tanulmányozása nélkül nincs marxista korismeret, kommunista mozgalom és gyakorlat. Aki őt mellőzve akar eljutni a szocializmusba, tévútra, az opportunisták karjaiba téved.
A történelem még nem „termelte ki” a globális kapitalizmus meghaladásának nemzetközi formátumú vezető teoretikusát, de ha megjelenik, csak úgy boldogul, ha a marxizmus-leninizmus alapjaira építi tanítását és gyakorlati útmutatását.

Hegedűs Sándor

Kérlek oszd meg a cikket, ha tetszett!
  • 90
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    90
    Shares