A Tanácsköztársaság kikiáltásának 100. évfordulójára

A Népi Front Tanácsköztársaság-megemlékezésére készülök a magyar kommün 100. születésnapja alkalmából. Új ruhát veszek, vasalok és ünneplőbe öltözök. Egyszer van ilyen elvtársak! Mennyire boldog vagyok, hogy ezt megérhettem, hogy ezt megélhetem.

Lenin mondta, hogy ha a proletár templomba megy, azaz színházba, akkor vegye fel a legszebb ruháját. Igen. Mert a szocializmus emelte ki az embert a mocsárból, és piszkos rongyok helyett új ruhát adott neki és kultúrát. Üdülést, mozit, színházat, szépirodalmat és számos kaput nyitott meg a szellemi kiteljesedés terén. Csekély 133 nap is elég volt ehhez az emberfeletti, csodálatos munkához.

A munkások kérlelhetetlen és következetes harcának az eredménye ez, ott is, ahol nincs szocializmus, de van szakszervezet.Az ember külső és a belső harmóniája teljesedjen ki ezen a csodálatos századik tavaszon! Hintsük be szellemünket is a legfinomabb parfümmel. 

A Népi Front és több más kommunista szervezet képviselői az újpesti Tanácsköztársaság-szobor megvédése érdekében tartott tüntetésen
Kommunista megemlékezés Újpesten a Tanácsköztársaság-szobornál

Három olvasmánnyal készülök a Tanácsköztársaság-megemlékezésre. Cseh Miklós elvtársam által írt párttörténetet tanulmányozom, a Tanácsköztársaság Alkotmányát és Gorkij Leninről írt visszaemlékezéseit. Három jelentős történelmi esemény lenyomatát lapozom a proletariátus történetében. A maga korában mindegyik első volt!

Haladó és demokratikus Alkotmány

A Tanácsköztársaság magyar földön az elő sikeres szocialista kísérlet. Alkotmánya mai szemmel olvasva is a világ leghaladóbb alkotmánya. Ahogyan manapság mondani szokták: ez törvény pozitív életszemléletet tükröz. Sokkal haladóbb és kifinomultabb, mint a volt kelet-európai szocialista országok közül, bármelyiknek a legnagyszerűbb alkotmánya.

Gyakran elgondolkozom, mikor hallom egy-egy magát baloldalinak nevező embertől, hogy szidja a határon túli magyarokat, de azért fél a menekültektől is, és egy-egy szaftos zsidózáson is el-el mosolyodik.  Mivé lett Európának hegyektől ölelt vidéke.Elborzadok az ostobaság tajtékzása közepette. Abban bízom, hogy vörös forradalmaink tüze világosságot gyújt, hogy Kun Béla szobájából kiszüremlik valami a világot melengető fényből…

Választók és választhatók más állam polgárai is, ha az előbbi szakaszban említett föltételeknek megfelelnek.Például saját munkájukból élnek és nem alkalmaznak nyereség céljából bérmunkásokat!

Ez áll a Tanácsköztársaság Alkotmányában!

13. §. A Tanácsköztársaságban minden külföldi forradalmárnak menedékjoga van.
14. §. A Tanácsköztársaság nem ismer faji vagy nemzeti különbséget. Nem tűri a nemzeti kisebbségek bármilyen elnyomását és nyelvük használatának korlátozását. Mindenki szabadon használhatja anyanyelvét és minden hatóság köteles a Magyarországon használatos nyelvek bármelyikén kiállított hozzátartozó beadványt elfogadni s mindenkit saját anyanyelvén meghallgatni és vele tárgyalni.

Részlet a Magyar Tanácsköztársaság Alkotmányából

Egy igazi európai gondolat! Azért másoltam ide, mert ez ma mindkét oldalon napirenden van. Álljunk már végre oda valami jó dolog mellé, és hagyjuk a fröcsögést a kizsákmányolóknak, és a fasiszta szekértolóiknak.

Kommunista összefogással a Tanácsköztársaságért

Ünnep lesz. Fogjunk össze mi baloldali, józan gondolkodású, humanista emberek. Vegyük fel a legszebb fehér ingünket és álljunk oda a vörös zászlók alá!

Hát nem egyet akarunk? Jó volt a magyar szocializmus? Igen! Akkor ne tétovázz, hanem gyere el március 17-én, délelőtt 10:00-kor az újpesti Szabadság parkba, a Tanácsköztársaság-megemlékezésre. Nem tüntetünk, nem gyűlölködünk, hanem megmutatjuk a világnak, hogy a magyar baloldal legnemesebb hagyományait együtt ápoljuk, és legszebb ünnepünkön egy családként üljük körbe a közös asztalt.

Nem kell minden fogásból venni. Egy közös: a Tanácsköztársaság dicsőséges 133 napja és minden társadalmi rendszeren túlmutató haladó és humanista jellege.

Legyen szavad teremtés új igéje,
Formáld át sáros, bűnös, ócska bolygónk,
Mit elrontott sok régi, úri isten,
Te istenek közt új és proletár
Formáld boldoggá pörölyös kezeddel, – 
Emelj minket roppant tenyereidre
És a magad képére gyúrj át minket!” Tóth Árpád

Előre hát!

Fogarasi Zsuzsanna, Népi Front

Kérlek oszd meg a cikket, ha tetszett!
  • 318
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    318
    Shares