1956 igazi arca – gondolj a Köztársaság térre!

Ötvenhat vérzivataros őszére emlékezünk,katonáink,rendőreink hősiességére, azok hősiességére akik becsülettel híven esküjükhöz szembeszálltak a néphatalomra támadó fasiszta hordákkal! Azok emlékére akik a legdrágábbat, az életüket adták népünk szabadságáért.

Október 23-a békés tüntetésnek indult, az egyetemi ifjúság kezdeményezte a szocializmus építése során elkövetett hibák kijavítását követelve. Itt még nem esett szó a társadalmi rendszer megváltoztatásáról, hiszen ők is munkás paraszt származásúak voltak, tudták mit jelentene a kapitalista rendszer visszatérése. A tüntetésen tiszti iskolások is rész vettek, kötelékben szervezetten vonultak fel. Az ellenforradalmárok kezdettől fogva provokálták a békés tüntetőket. “Az ávosok lövik a tömeget a rádiónál” bekiabálások hangzottak el, majd követelni kezdték, hogy a zászlókból vágják ki a címert. Egyre inkább túlsúlyba kerültek a társadalmi rendszert megdönteni akaró nyíltan fasiszta elemek! A tömeg a tüntetésről a rádió épületéhez ment, ahol egyoldalú tűzharc bontakozott ki, ugyanis a rádió őrségének nem volt éles lőszere! Az őrség könnygázzal ,gumibottal igyekezett védeni az épületet. Több sebesült és halálos áldozat árán tudták tartani az épületet és csak éjfél után került kiosztásra éles lőszer! A felmentési kísérletek eredménytelenek voltak. Az őrség kénytelen volt feladni a küzdelmet! Csak kevesen élték túl az ostromot követő mészárlást!

9125_60_3aeA magyar néphadsereg 24-én és az azt követő napokban harcban ált az ellenforradalmárokkal, több fegyveres csoportot felszámoltak, de az elfogottakat szabadon kellett bocsájtani. Másnap újból szembe találták magukat velük, ez elbizonytalanította a katonákat. Október 25-re a katonai vezetés kész tervel állt elő, hogy a fővárost megtisztítsák a fegyveres csoportoktól, helyreállítsák a rendet az országban, de Nagy Imre ellenállása miatt a terv nem került végrehajtásra!

Katonák túlnyomó többsége becsülettel helyt ált, de voltak kivételek. A nyolcadik kerületben a Kilián laktanya, ahol fegyver nélküli munkaszolgálatra behívott katonák voltak, az ellenforradalmárok fontos főhadiszállásává vált. Maléter Pál ezredest küldték ki négy harckocsival, hogy tegyen rendet, de ő át ált az ellenforradalmárok oldalára, majd egyik vezetője lett az ellenforradalmároknak! A többség azonban hősiesen harcolt:

A kiskunhalasi 37. lövész ezred, a kecskeméti a szolnoki, a ceglédi helyőrségek folyamatosan és határozottan felléptek az ellenforradalmárok ellen, védték az állami és párt objektumokat. A helyőrségükben és a környező falvakban meg akadályozták az ellenforradalmárok pusztításait, fosztogatásait. Ők nem adtak fegyvert az ellenforradalmároknak!

A kiskunhalasiakat Budapestre vezényelték, már a város határában harcba bocsátkoztak az ellenforradalmárokkal! Nagy Imre árulása tovább fokozta a zűrzavart, majd a 30-ai események (a Budapesti Pártbizottság épületének elfoglalása és az azt követő brutális mészárlás) megmutatta az ellenforradalom igazi arcát: a pártházat védő sorkatonákat, akik megadták magukat miután a lőszerük elfogyott, brutálisan kivégezték!

689Erre a sorsra jutottak a bent lévő alkalmazottak is. Ki volt adva a parancs: mindenkit kivégezni! A halottakat meg gyalázták,kivágták a szívüket, pénzt tömtek a szájukba lábuknál fogva felakasztották a tér fáira! Világos lett Nagy Imre cinkossága, a kormány tehetetlensége. Ilyen körülmények között lépett a történelem színpadára Kádár János. Kádár szakított az áruló nagy Imre kormányával, Szolnokon meg alakította a Forradalmi Munkás Paraszt kormányt és a Szovjetunió segítségét kérte a rend helyre állítására! Határozott intézkedések történtek a fegyveres erők mozgósítására. Megalakult a honvéd karhatalom, megszervezték és felfegyverezték a Munkásőrséget. A szovjet csapatokkal együtt működve felszámolták az ellenforradalom még meglévő csoportjait.

Helyre állt a közbiztonság, a gyárak újra indultak, a károk helyreállítása után az élet visszatért a normális mederbe! A bűnösök? Nagy Imre és a többi főkolompos megkapta a méltó büntetését, de sokan kegyelmet kaptak, és csak töredékét ülték le a kiszabott büntetésüknek! Akik becsülettel helyt álltak? A megalkuvók kiszorították őket, a vezetésből mellőzve lettek. A megalkuvók? Ők rájöttek, hogy soha nem voltak kommunisták! (De csak a rendszer váltás után!) És végül az áldozatok? Ő példájuk ad erőt a ma nemzedékének, talán mi újra vívhatjuk a harcukat, bízva, hogy most majd másképp végződik és a jó is győzhet egyszer!

Legyen könnyű álmotok,Örök dicsőség a harcban elesetteknek!

Katona Gábor, Népi Front alelnöke

A Baloldali Jövő Fórum 2015. október 29-én délután 4 órakor a Köztársaság téri egykori pártbizottság épülete előtt megemlékezést tart a Köztársaság téren elesett mártírokról. A rendezvényen felszólal Katona Gábor, a Népi Front alelnöke is.

Kérlek oszd meg a cikket, ha tetszett!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Add a Comment

Az email címet nem tesszük közzé.