A rendszer ellenzéke

A 21.századi szocializmusért

VII. Hazaszeretet és antifasizmus

 

A rendszerváltást követő politikai átrendeződésben újjászerveződtek a szélsőjobboldali szervezetek, amelyek immáron komoly befolyással  és több százezer fős támogatói bázissal rendelkező mozgalommá kovácsolva sűrűn beépültek a társadalom szövetébe.

Ideológiailag különösen a fiatalok körében, nagy népszerűségnek örvendő „nemzeti radikális” szubkultúrát képviselő neonáci, újfasiszta erők térnyerésében több tényező is szerepet játszott. A  2007-ben kirobbant gazdasági válság következtében a középosztály és más társadalmi rétegek egzisztenciális helyzete bizonytalanná, kritikussá vált. Sokak számára vonzó volt a szélsőjobboldal azon egyszerű, az emberek frusztrációjára és dühére apelláló válasza, amely a zsidóság jelenlétével és a magyar-cigány együttélés konfliktusaival magyarázta a kialakult helyzet okait.

A Népi Front szerint a fasizmus és rasszizmus az  emberi  racionalitásnak és becsületről alkotott felfogásnak ellent mond, hiszen az alapvető emberi értékeket támadja és vonja kétségbe. Történelmi tapasztalataink fényében pártunk alapvető feladata a fasizmus és rasszizmus elleni küzdelem.

1. A romakérdés sikeres megoldása  a rasszizmus visszaszorításának egyetlen módja

A rasszizmus visszaszorításához a cigányság problémájának sikeres megoldásán keresztül vezet az út. Segíteni kell a roma közösség integrációját azáltal, hogy szakképzés során olyan tudáshoz juttassuk őket, amelyek könnyítik munkaerőpiaci helyzetüket.

Ez lehetőséget nyújt arra, hogy bekapcsolódjanak a munka világába és szociális helyzetük javulásával könnyebben beilleszkedjenek a társadalomba, így csökkentve a jogsértő életmódot folytató romák számát. Küzdeni kell a diszkrimináció ellen! Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a munkáltatók jelentős része a rasszista előítéletek miatt a munkába állás esélyét sem adják meg a dolgozni akaró romáknak. Törekedni kell a roma közösség jelentős részét érintő illegális jövedelemszervezés felszámolására, a szervezett bűnözés visszaszorítására azáltal, hogy – miként a társadalom többségi tagjai számára is - esélyt és lehetőséget adunk a rendezett, kulturált életvitelre, a tisztességes megélhetésre.

A roma társadalom felzárkóztatását, a cigányok iskolázottságát, lakáskörülményeik javítását célzó programok sikeres megvalósítását állami eszközökkel oldjuk meg, amelyhez a szükséges anyagi forrásokat átlátható módon, ellenőrzött formában kell felhasználni. Ezáltal felszámoljuk a korrupciós ügyekkel terhelt integrációs gyakorlatot.

Törvény előtti egyenlőséget követelünk romák és nem romák számára egyaránt! Ugyan olyan jogok és kötelezettségek illessék meg a cigány közösséget, mint a magyarságot. Vissza kell utasítani minden olyan nézetet, amely a cigány társadalom kollektív bűnözőkké való nyilvánításával etnikai feszültséget szítanak.

2. A szélsőjobboldal legyőzhető!

Nem csak a társadalmi szerkezetben történt negatív irányú átalakulás, hanem a tömegkommunikációt, az oktatást, az egész közéletet negyedszázada átható intenzív antikommunista propaganda, a szabadon működő nyilas weboldalak, hírportálok,ultrajobboldali zenei-kulturális együttesek, valamint az államilag támogatott jobboldali szellemiségű történelemhamisítás is hozzájárult az újfasiszta tábor előretöréséhez.

A torz, nemzetinek hazudott agresszív indulatoktól fűtött és kirekesztő értékrend követendő példává való emelése, valamint a gyűlölködő gondolkodás hazafiasnak való beállítása miatt a magyar ifjúság jelentős hányada  a „nemzeti radikalizmus” soviniszta, ellentmondásokkal teli eszmerendszerének hatása alá került. A fiatal generációk mellett jelentős a szélsőjobboldali mozgalmak komoly társadalmi támogatottsága a szakmunkások részéről is.

A Népi Front kiemelt politikai feladatként kezeli a fasiszta nézetek térhódításának megállítását. Következetes antifasiszta politikával le kell lepleznünk a szélsőjobboldali eszmék logikai ellentmondásait! Ideológiai offenzívát kell indítani a mozgalmunkat támadó rágalomhadjárat és a történelemhamisítás ellen. Meg kell akadályozni azt, hogy a liberális nyomásnak engedve a kommunista erők kiszoruljanak és elszigetelődjenek az antifasiszta küzdelemből.

„Nemzeti, aki jogot véd, nacionalista, aki jogot sért”- Illyés Gyulának ezen szavait a Népi Front is vallja. Az erőszakos, intoleranciát szülő szélsőjobboldali hangulatkeltéssel szemben az egészséges hazafiság eszméjét mutatjuk fel. A nemzeti öntudat három fő pillérének a közös nyelvet, a közös hagyományokat és a közös életmódot tartjuk. Mindezek védelme és ápolása jelenti a valódi, őszinte hazaszeretetet.

3. Betiltani, feloszlatni az újfasiszta szervezeteket!

Pártunk a fasiszta-veszély elhárításának egyik lehetséges megoldásaként tartja számon a szélsőjobboldali szervezetek működésének törvény általi betiltását, amire az 1948-as párizsi békeszerződés nemzetközi jogalapot nyújt. A oktatási rendszer olyan felvilágosult, demokratikus, hazafias és humanista  elveket közvetítsen, amely a fiatalok politikai gondolkodását megóvja a szélsőjobboldal eszmei fertőzéstől , ezáltal csökkentve annak az esélyét, hogy az újfasiszta  szervezetek a feloszlatásuk után ismét támogatókra leljenek. Tiltani kell a tömegkommunikációban és a médiában a szélsőjobboldali életszemlélet pozitív fényben való feltüntetését, népszerűsítését.

4. Célunk a jogegyenlőtlenség felszámolása

Maximális támogatásunkról biztosítjuk azokat a kezdeményezéseket, amelyek az emberek közti jogegyenlőtlenség felszámolását célozzák. Szilárd véleményünk, hogy sem az etnikai, vallási hovatartozás, sem a származás, sem a bőrszín, sem pedig a szexuális hovatartozás nem lehet meghatározó szempont egy ember megítélése szempontjából.

Hiszünk az emberek közötti teljes egyenlőségben. A Népi Front ebből kifolyólag ellenzi az etnikai, vallási, faji kisebbségek és az LMBT-közösségek kriminalizálását, védi és támogatja az emancipációs törekvéseket, a magyar társadalom toleranciájának növelését. Határozottan fellépünk az antiszemitizmus, rasszizmus, valamint a homofóbia diszkriminatív, kirekesztő és haladás-ellenes nézetei ellen, amelyek  másodrendű polgárként tekintenek kisebbségben lévő honfitársainkra.

Ha tetszett a cikk, kérlek oszd meg az ismerőseiddel!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

csatlakozznf1

Facebook Twitter RSS Feed 

Lájkoljon minket a facebookon!

Megmozdulások

frontoldallogo
szolidaritasialap


 

redmail