A rendszer ellenzéke

A 21.századi szocializmusért

Forradalomtól a szocializmusig

 1. Demokratikus, szocialista állam kiépülése és az átmeneti korszak

Mivel a 21. század szocializmusa egy hosszan tartó történelmi folyamat során alakul ki, amelyet átmeneti korszaknak nevezünk, a tőkés állam szocialista állammá fejlesztése is fokozatosan megy végbe.

A forradalom győzelmét követő átmeneti időszakban a népi állam koncepciója olyan gazdaságpolitikai elveket honosít meg, amely kiiktatja a piaci szemléletet a társadalmi-gazdasági folyamatok terén és a megörökölt kapitalista viszonyok felszámolására törekszik. A népi állam tehát a 21. század szocializmusába tartó átmeneti korszak formája, amely a népi bizottságok létrejöttével – a közvetlen demokrácia kiteljesítésével- egyre inkább az alsóbb szinteket ruházza fel széles igazgatási és döntési hatáskörrel. A népi államból ezáltal egyre inkább szocialistává alakuló állam funkciója megváltozik: miközben az önkormányzatiság elve alapján, különböző formákban támaszkodik a dolgozó tömegekre, az öntevékeny helyi közösségekre, a szocialista államszervezet legfőbb feladata az lesz, hogy rendelkezésre bocsássa a népi bizottságok és más néphatalmi szervek számára az gazdaság-és társadalomirányítás állami eszközeit, ezáltal biztosítva az alulról érkező kezdeményezések, tevékenységek, tervek megvalósításához szükséges forrásokat. A népi bizottságok ezen eszközök igénybevételével – a szocialista állam segítségével – szervezik és építik helyi szinten a szocializmust. A szocialista állam a népgazdaságot érintő stratégiai fejlesztések és beruházások kérdésében továbbra is vezető szereppel bír.

2. A  népi állam koncepciója

Az 1989-es rendszerváltást követően hazánkban a neoliberális gazdaságpolitika törvényei szerint működő kapitalista rendszer épült ki, amelynek alapelve az állam szerepének minimalizálása és a piaci szemlélet dominanciája. Ennek következtében az  elmúlt 25 évben az állam egyre több stratégiai jelentőséggel bíró területről vonult ki, elveszítve ezzel jogosítványait és befolyásoló képességét a társadalmi és gazdasági folyamatok felett. Az erejét veszített állam egyre kevésbé tudott beavatkozni a társadalmi érdekek védelmében, emiatt Magyarország túlzottan kiszolgáltatottá vált a világpolitika tendenciáinak.

A Népi Front rövid távon legfontosabb programcélnak a szociális alapú gazdaságpolitikai fordulat elérését tartja. A gazdaság radikális átalakításához a 21. századi szocializmusért folyó küzdelem átmeneti időszakát jellemző  népi állam koncepció gyakorlati megvalósulása szükséges. Ezen állam-modell szakít a neoliberális felfogással és az állam, abban vállal szerepet, hogy a helyi közösségek erejére támaszkodó gazdasági rendszer kiépülését indítsa útjára.

A népi állam koncepciójának lényege, hogy:

- visszaadja az állam gazdaságszervező eszközeit, ezáltal teremtve meg  a lehetőséget arra, hogy az állam maga is a gazdaság aktív szereplője és formálója legyen.

- megújítja az államot, amely egyet jelent, pazarló, drága és korrupt államgépezet racionalizálásával, működésnek  átláthatóvá  és hatékonnyá tételével

- a dinamikus gazdaságfejlesztés érdekében felszabadítja a társadalomban rejlő innovatív erőket

- erősíti a helyi közösségek gazdasági szerepvállalását, széles hatáskörrel ruházza fel a helyi önkormányzatokat és a civil szervezeteket, a dolgozók különböző szervezeteit

- lebontja az alulról jövő kezdeményezések elől a bürokratikus akadályokat

- biztosítja a tervekhez, kezdeményezésekhez szükséges erőforrásokat

- a helyi közösségek és az állam által vezérelt gazdasági folyamatokat tervszerűen összehangolja.

- megszünteti a határozott állami cselekvést gátló, valamint  az állam gazdasági szerepvállalását korlátozó jogszabályokat és olyan jogi környezetet alakít ki, amely lehetővé teszi azt, hogy az állam újfajta politikai-gazdasági gyakorlatot követve többletforrásokhoz jusson a gazdasági beruházások, tervek, fejlesztések finanszírozásához és a helyi kezdeményezések támogatásához.

- korlátozza a multinacionális társaságok hazai tevékenységét, a profit kivitelét az országból épp úgy, mint a hazai tőkések kizsákmányoló szerepét.

Ha tetszett a cikk, kérlek oszd meg az ismerőseiddel!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

csatlakozznf1

Facebook Twitter RSS Feed 

Lájkoljon minket a facebookon!

Megmozdulások

frontoldallogo
szolidaritasialap


 

redmail