A rendszer ellenzéke

A 21.századi szocializmusért

Egy erdélyi magyar üzenete a felvidéki dolgozókhoz

dozsa3Kedves Felvidéki Magyarok!

Nemcsak a történelemből tudom, hogy mi a gyűlölet. Engem is leköptek, mert magyarul beszéltem. Kiabáltak rám, átírták a nevem és sok más megaláztatást elszenvedtem.
A szárazajtai székelyeket a lefejezéstől mentette meg a Szovjet Vörös Hadsereg. Tetszik-nem tetszik, de nem az amerikaiak, hanem a szovjetek mentettek meg bennünket. 
Tudom, hogy a szlovákiai szlovák és magyar emberek között szakadék tátong. Ezt a szakadékot nem a természet teremtette, hanem gonosz, haszonleső emberek ásták. Olyanok, akik nem érdemlik meg az "ember" nevet. Ez a szakadék nem értetek, hanem ellenetek lett kiásva. 
Barátaim!
Nézzetek bele abba a sötét mélységbe, amit kizsákmányoló uraitok ásattak meg veletek és szlovák testvéreitekkel! Véres körmökkel ástátok a saját sírotok...és, ami tragikus ássátok most is ezt a nagy közös poklot. Ébredjetek!
 Nem volt ez mindig így! 
Volt idő, mikor összefogtunk és együtt küzdöttünk: mi, székelyek a szlovákokkal és szerbekkel egy közös hadvezér, Dózsa György zászlaja alatt, mert a sereg nem kizárólag magyarokból állt, hanem 40%-át a felvidéki szlovákok alkották. Továbbá erdélyi románok, délvidéki szerbek és ruszinok. Németek is voltak néhányan.
  Dózsa első győzelmeit követően az ország legtöbb helyén paraszti lázadásokra került sor, amelyben a más nemzetiségű földművesek, így szlovákok, németek, horvátok, szlovénok, vagy szerbek is részt vettek. A nemesek serege sem volt nyelvileg azonos, mert számos német zsoldost fogadtak föl, továbbá a végvári katonaság is részt vett a harcokban, melynek egy része szerbekből állt, noha ezek is sok esetben a délvidéki szerb parasztok soraiból került ki. Mindannyian elfogadták a székely vezért! Követték őt a halálba is. Egy igazság volt: a szegény parasztok igazsága. Így van ez most is! Igazság csak egy van: a kizsákmányoltak igazsága.
Petőfi Sándor, nagy költőnk édesapja, Petrovics István felvidéki volt.  A  Petrovicsok és az anyai ág is Felvidékről származik. Anyja a Túróc vármegyei Necpál községből ered. Gyűlölitek-e Petőfit, mert szlovák családban született?
Nézzetek a szakadékba, amit a kirablóitok ásattak veletek. Nem Petőfi, nem Dózsa, hanem a különböző fasiszta gárdák gyilkos tekintetű pribékjei néznek rátok.
Azt hittétek, hogy az Európai Unió mindent megold. A határok átjárhatósága megvalósult, de az emberek közötti átjárható folyosók beszűkültek. Törjétek át a falakat!
Ma is van Dózsa és van Petőfi. Ma is vannak szegény szlovákok, szerbek, magyarok, németek, arabok. Nézzetek körül!
 Stanislav Pirošík, a VZDOR- Munkáspárt elnöke és elvtársai vezetik a kizsákmányoltakat. Ki a szakadékból! Ha a szlovákok elfogadták Dózsát, akkor mi is kövessük Pirošíkot. Közös a kultúránk, közösek a tájaink, közös a gasztronómiánk, közösek a költőink és közös a nyomorunk. Vállaljunk közösséget a harcban is!
A szlovák pártok és a magyar nemzetiségi pártok nem titeket képviselnek, hanem a saját jólétüket. A jelenlegi magyar kormánynak is csak a szavazatokra volt szüksége. Nézzétek meg Magyarországot! A hatalom itt is saját magát szeretgeti. A magyar és szlovák tanárok is kimentek az utcára. Mikor akartok összefogni? 
Bethlen Gábor fejedelem felvirágoztatta Erdélyt, mert békét teremtett a nemzetiségek és vallások között. Akkor élte Erdély a virágkorát. Béke és türelem honolt. Olyan jó lenne, ha a mi népeink is békében építenék az otthonaikat!
"Ha jön a nép, hé, nagyurak, mi lesz?
Rablóváraitokból merre fut
Hitvány hadatok? Ha majd csörömpöléssel
Lecsukjuk a kaput?" - kérdezi Ady Endre, erdélyi költő. Mert nem a népek ellenségei egymásnak, hanem a gazdagok ellenségei a népnek.
vzdor
Az én hazám Petőfi és Ady. Az én hazámban nincs gyűlölet, nincsenek feketeruhás gárdák.
Szeretem a VZDOR tagjait, szeretem őket, mert nagyszerű, bátor szlovákok, akik szembeszállnak a hatalommal. A legfélelmetesebb hadseregekkel, a NATO-val is szembeszállnak. Az emberek közé épített falakat törik át, és elmondják az igazat. 
Március 5-én változtassátok meg Szlovákiát! Legyetek Ti az elsők Európában.
Rákócziakhoz méltón cselekedjetek!
VZDOR- Népi Front: egyek vagyunk sok országban. A munkásmozgalom testében  dobogunk és egyetlen zászlónk van: a vörös, tűzszínű lobogó!
Amikor Ti is úgy fogjátok szeretni szlovák testvéreitekkel egymást, mint mi a VZDOR-al, akkor kifordul sarkaiból a világ!
Szavazzatok egy új Szlovákiára! Sorsfordító választást magyarok!
Fogarasi Zsuzsanna, Népi Front

Ha tetszett a cikk, kérlek oszd meg az ismerőseiddel!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

csatlakozznf1

Facebook Twitter RSS Feed 

Lájkoljon minket a facebookon!

Megmozdulások

frontoldallogo
szolidaritasialap


 

redmail