A rendszer ellenzéke

A 21.századi szocializmusért

Megvédjük Kádár János és a szocializmus emlékét!

kadarjanos-nepi-frontKádár János születésének 103. évfordulóján az új kommunista párt, a Népi Front megemlékezést szervezett a pártfőtitkár és feleségének sírjánál a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben. Az ország számos pontjából eljöttek Kádár János árvái, hogy emlékezzenek a magyar történelem egyik legkiemelkedőbb államférfiának munkásságára. Az alábbiakban Cseh Miklós, a Népi Front elnökének beszédét közöljük.

 

Kedves Elvtársak, Barátaink!

Idén is eljöttünk Kádár János sírjához, hogy emlékezzünk a magyar történelem egyik legkiemelkedőbb államférfiára és életművére. Kádár János 1912.május 26-án született Fiumében. Egy olyan korszakban ébredt politikai öntudatra, amelyben hazánkat a 3 millió koldus országaként emlegetett a világ.

  A felnőtté válás útja során hamar megismerkedett a munkásmozgalommal, átérezte a dolgozó osztályok nyomorát, kilátástalan helyzetét. Fiatalon kapcsolódott be az illegális kommunista pártba, és meggyőződéséért kész volt vállalni a letartóztatással járó életveszélyt is.

Hamar  a bőrén érezte Horthy Miklós csendőreinek kegyetlenkedését, brutális kínzási módszereit. 77 évéből csaknem 10-et töltött rabságban. Negyedjére nem a fasiszták, hanem a Rákosi-rendszer pribékjei zárták börtönbe.  Számára ez jelentette legnagyobb fizikai és lelki gyötrelmet, hiszen abban a társadalmi rendszerben ítélték el, amelyért az illegalitás korszakában kész volt az életét is kockáztatni.

 Kádár János azonban mindig kommunista maradt. Nem törte őt meg a történelem vaskeze és bár a világpolitikai nagy viharai közepette sokszor szorult kényszerpályára,  meggyőződése mellett mindig kitartott. Puritán ember volt, aki kompromisszum készségével, kiemelkedő politikai tehetségével, emberi helytállásával kivívta a nyugati világ vezető politikusainak tiszteletét is.

Törhetetlen népszerűségének bizonyítéka a társadalomban ma is erősen jelen lévő nosztalgia a rendszerváltás előtti idők iránt. A Népi Front azon kevés baloldali pártok egyike, amely nem tagadja meg Kádár Jánost és alapvetően pozitívan értékeli a kádári szocializmus 32 évét.

csehmiki2Kedves Elvtársak!

Napjainkban, amikor a társadalom történelmi emlékezetét megfertőzi az antikommunista hangulatkeltés, kötelességünk minden erőnkkel szembe szállni azokkal, akik meghamisítják, átírják a múltat, letagadják, megkérdőjelezik a tényeket és hazugságokkal, hamis legendákkal festenek fals képet Magyarország egyik legsikeresebb korszakáról, a Kádár-rendszerről.

A tudományos életet és mindenekelőtt az oktatási rendszer teljes egészét átható antikommunizmusnak köszönhetően a rendszerváltás óta felnőtt úgy egy generáció, amely a múlthoz való viszonyát, Kádár Jánosról alkotott véleményét nem az  történelmi valóság pontos és objektív ismerete szerint alakította ki. Ez a generáció, a 20-as 30-as éveiben járó fiatalok elfogadták és elhitték a tankönyvekben leírt képtelenségeket, alaptalan rágalmakat,  a szocializmusról terjesztett hivatalos, de torz értékelést.

Ne csodálkozzunk, hogy az ifjúság döntő többsége ma ellenséges a haladó baloldali eszmékkel, főleg a marxizmussal szemben.  Szégyelljék magukat a kapitalista politikai elit fizetett történészei és hivatásos bérfirkászai, akik eladták a becsületüket, tisztességüket, azért, hogy  éjt nappallá téve dolgozzanak a Kádár-rendszer lejáratásán!

Üzenjük nekik: nem lehet kitörölni Kádár János nevével fémjelzett korszakot a társadalom emlékezetéből! Írhatnak annyi tanulmányt, annyi könyvet, amennyit csak bírnak, hazug állításaik igazolása céljából elferdíthetik, meghamisíthatják az igazságot, relativizálhatják a tényeket, felnagyíthatják és eltúlozhatják a szocializmus negatívumait, de köztünk élnek még azok, akik könnyű szerrel képesek  leleplezni e modernkori antikommunista hazugságokat. Sokan vagyunk, akik a múlt és a jelen összehasonlításával egyértelműen alá tudjuk támasztani  Kádár-rendszer fölényét a kapitalizmussal szemben.

Kedves Elvtársak!

 Ma van Kádár János születésének 103. évfordulója. Mi, akik ma kijöttünk Kádár elvtárs sírjához emlékezni rá, szintén birtokában vagyunk azon információknak, amelyek ellenszerei lehetnek a Kádár-rendszer ellen irányuló gyűlöletkeltésnek. Tanúi vagytok annak a korszaknak, hiszen megéltétek minden percét.  Nem tankönyvekből tanultatok a szocialista társadalmi berendezkedésről, hanem részt vettetek annak építésében és megtapasztalhattátok a szocializmus minden pozitív és negatív tulajdonságát.

Vannak emlékeitek arról, hogy 1956 zűrzavarából miként vált napról napra erősebbé a munkás-paraszt állam, láthattátok a 60-as évek gigászi építkezéseit, a falu modernizálását,, iskolák létrejöttét, a termelőszövetkezetek sikereit, a magyar mezőgazdaság világélvonalba kerülését. Láthattátok, hogy gazdaságunk miként gyarapszik újabb és újabb üzemekkel, hogy milyen felfelé ívelő fejlődési utat járt be a magyar ipar, amely termékei nem csak a KGST-országokban, hanem a nyugati világban is keresettek voltak.

Ti tudjátok, hogy mi az a létbiztonság és ismeretlen volt számotokra a munkanélküliség. Tudjátok azt is, hogy milyen volt félelem nélkül járni az utcán éjszaka is, köszönhetően a kitűnő közbiztonságnak Láthattátok, hogy a nyomornegyedek helyén miként épülnek fel az új lakótelepek, amelyek sok fiatal házaspár, család számára jelentett óriási segítséget az életben való elinduláshoz.

Még emlékezhettek úttörőtáborok hangulatára, Csillebércre és Zánkára, hiszen az állam nem csak arra ügyelt, hogy a pedagógusok átadják a nebulóknak a szükséges tudást, hanem hogy olyan közösségi élményekhez juttassa a fiatalokat, amelyek csiszolták, formálták az ifjúság jellemét. Mindenki számára elérhető volt a sport és a minőségi kultúra. Tudjátok, hogy milyen volt a világban emelt fővel járni és, büszkének lenni arra, hogy magyarok vagyunk, hiszen nem kellett szégyenkeznünk országunk állapota miatt.

Szeretnék köszönetet mondani azoknak a szülőknek, nagyszülőknek, akik talán nem is kommunista érzelműek, de ettől függetlenül hitelesen, a valóságnak megfelelően mesélnek gyermekeinek, unokáiknak a Kádár-rendszer valódi arcáról.kadarsir-nepifront

Kedves Elvtársak!

Sok órán keresztül lehetne még sorolni, hogy mennyi mindent köszönhet a magyar nép ennek a korszaknak, de nem mehetünk el szó nélkül az elkövetett hibák mellett sem.  Ha mérlegre tennénk a Kádár-rendszer teljesítményét, egyértelműen a pozitív oldal kerülne többsége. Ez viszont nem változtat azon a tényen, hogy a Kádár-rendszernek voltak árny oldalai is, amelyek közre játszottak a szocializmus átmeneti vereségében.

 A politikai intézményrendszer fejletlensége miatt a szocialista demokrácia nem tudott teljes egészében kibontakozni. Sokkal inkább volt szándék, semmint élő gyakorlat. Miközben az életszínvonal folyamatosan emelkedett, a párt és a tömegek kapcsolata meglazult. Az egyéni jólét elfedtette a társadalommal, hogy a szociális vívmányok nem maguktól értetődőek, hanem a szocializmus építésének eredményei, így amikor 1989 tragikus évében szükség lett volna e vívmányok, a szocialista rendszer megvédésére, a társadalom passzív maradt.

Az MSZMP-t elárasztották a karrieristák. A 800.000 főt számláló állampártnak csak egy töredéke volt meggyőződéses kommunista, akik közül sokan éltek a kritika jogával az egyre sokasodó negatív jelenségek látták. Végül őket szorították háttérbe azokkal szemben, akik később könny szerrel adták fel a szocializmust és vállaltak új politikai vagy gazdasági szerepet a kapitalizmusban.

Jellemzően ma azok a köpönyegforgató politikusok- Kövér László, Gyurcsány Ferenc, Pozsgay és társaik -  köpködnek leginkább a szocializmusra, akik a Magyar Szocialista Munkáspárt vagy a KISZ tagjaiként, politikai beosztásban már akkor sem az ország gyarapodásáért dolgoztak, hanem egyéni érdekeik gátlástalan érvényesítésén mesterkedtek.

Nem volt lehetőség arra, hogy a kiskirályként basáskodó titkárokat, a nómenklatúra technokrata-karrierista elemeit a párttagság alulról jövő kezdeményezése alapján leváltsák. A kommunista pártok működésétől idegen volt a funkcionáriusok visszahívhatóságának, leváltásának lehetősége, így amikor nyilvánvalóvá vált, hogy 1988-89-ben az MSZMP legfőbb döntéshozó szerveiben a szocializmus feladására készülő erők kerültek többsége, a tagságnak  nem volt eszköz a kezében arra, hogy leváltsák az árulóvá vált MSZMP-vezetőket - Pozsgayt, Nyers Rezsőt és társait -  és megvédjék a népköztársaságot. Nagy árat fizettünk ezért! Sok ezer kommunista tehetetlenül nézte végig, hogy miként omlik össze az a rendszer, amelyért oly sok elvtárs küzdött.

Barátaim! A Kádár-rendszer véget ért, de nekünk, 21.század kommunistáinak új küldetésünk van. A mi feladatunk, hogy emlékezzünk és megvédjük a szocialista múltat a történelem-hamisítással szemben.  De a mi  feladatunk az is, hogy előre nézzünk és harcoljunk a jövő szocializmusáért. Nem tudjuk vissza hozni a Kádár-rendszert. De tudunk tenni egy olyan új szocialista társadalmi berendezkedésért, amely a dolgozók számára jobb életet, kiszámítható jövőt, tisztességes, emberi életet biztosít,amely megszüntetni az ember ember általi kizsákmányolását,  valódi szabadságot, valódi demokráciát, békét teremt minden állampolgár számára és kiküszöböli azokat a hibákat, amelyeket az előző szocialista kísérlet során elkövettek elődeink. Kádár János és a forradalmi munkásmozgalom megannyi harcosa a szocializmusért küzdött, ennek a küldetésnek szentelték életüket. Nem lehetünk gyávábbak, mint ők! Ne csak őrizzük, hanem szítsuk a lángot!

 Éljen a Népi Front!

Éljen Kádár János!

Éljen a 21.századi szocializmus!

 

 

Ha tetszett a cikk, kérlek oszd meg az ismerőseiddel!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

csatlakozznf1

Facebook Twitter RSS Feed 

Lájkoljon minket a facebookon!

Megmozdulások

frontoldallogo
szolidaritasialap


 

redmail