A rendszer ellenzéke

A 21.századi szocializmusért

Erősödő antikapitalista mozgalom Heves megyében

 Interjú Juhász Norberttel, a Népi Front egri titkárával.

juhasznorbertFegyverrel a hazáért!  sokak által kedvelt és olvasott sorozatot írsz a Frontoldalra. Előfordult, hogy valaki ennek hatására megkeresett?

Igen, úgy tűnik kezdi beváltani az elindított cikksorozat a hozzá fűzött reményeket, még ha jelenleg ez a folyamat kezdeti stádiumban  is van. Ezalatt nem csak azt kell értsük hogy ennek okán keresi valaki velünk a kapcsolatot. Napjainkban folyamatosan zajlik a magyar történelemoktatásban, egyáltalán a közéletben –főleg kormányközeli területeken-  a Horthy-fasisztoid restauráció. Maga az említett cikksorozat része egy hosszú távú elképzelésnek, mellyel igyekszünk ennek ellenpólust képezni. Hiszen olyan életutakat, életsorsokat mutat be, melyek bizony szinte kivétel nélkül ugyanolyan hétköznapi átlagembereknek jutottak osztályrészül akár csak mi vagyunk. Jóllehet más korban, de sajnos a maihoz egyre inkább és kísértetiesebben hasonló bel- és külpolitikai helyzet során, mely ha nem vagyunk elég éberek, könnyen hozhat magával hasonló tragédiákat, borzalmakat nekünk a jelenkorban élő embereknek is, melyek akár csak a II. világháború során is történtek, mely időszakot döntően maga a sorozat is felöleli. Tehát enyhén szólva  nem véletlen hogy a hivatalos történelemhamisítók görcsösen igyekeznek feledtetni velünk ezen személyeket, hiszen valóságos lidércek tőkés gazdáik számára. Természetesen történtek személyes megkeresések is. Főleg az egykori fegyveres antifasiszta ellenállók - partizánok ma élő családtagjai fejezték ki köszönetüket, és biztosították erkölcsi támogatásukról pártunkat. Emellett,  akadt példa máig élő magyar partizánra is, aki egykoron magával Malinovszkij marsallal is  személyes ismeretségbe került hazánk felszabadulása idején. Sok más érdekes és izgalmas, egyben tanulságos történet mellett, egy későbbiekben soron következő részben rendhagyó módon vele készült interjúmmal fogok jelentkezni.

Súlyos problémák vannak az egészségügyben országszerte. Mi a helyzet Egerben? Nemcsak a kórházra, hanem a családorvosi rendelők túlterheltségére is gondolok.

Ez kétségkívül így van. Emellett azt kell mondjam, maga a probléma nem új keletű. Egykoron 1990 előtt hazánkban, a sok száz nagy állami vállalat, mezőgazdasági termelő szövetkezet biztosította a szükséges anyagi bázist, egyszóval volt, az államháztartásnak valós, és jelentős bevételt hozó termelés az országban, volt miből finanszírozni az egészségügyet. Mára ez megváltozott. A nemzeti vagyonnak az elmúlt 26 esztendő alatti felelőtlen eltékozlása, a nemzeti ipar felszámolása egyenes arányban hozta magával a tömeges munkanélküliséget, emellett mind az értelmiség, mind pedig a kétkezi munkásság tömeges elvándorlását az országból. Tehát egyre kisebb a gazdasági potenciál a kórházaink, összességében az közegészségügyi ellátás finanszírozására. A városi és vidéki családorvosi parxisok  egyre inkább megüresedésről tesznek tanúbizonyságot. Csak itt a megyében több tucat háziorvosi parxis betöltetlen.

Egyre kevesebb orvosnak kell ellátnia egyre több települést, és ezen orvosok átlag életkora is egyre növekszik, sokuk közelít már  a 80. életévhez, az utánpótlás összeomlásával párhuzamban. A környező településeken ha van is orvos, emellett gyermekorvos vagy fogorvos helyben már-már elképzelhetetlen. Lassan-lassan, keserű ébredés várja hazánk társadalmát csendes mély álmából, ha nem cselekszik időben, és továbbra is homokba dugja a fejét.

A szocializmusból megörökölt tartalékainkat két évtized alatt elherdálták az elmúlt időszak kormányai, és a jelenlegi oligarchikus rezsim továbbra is a saját zsebébe nyitja a pénzcsapokat a szükséges területek helyett.

A Népi Front egyre ismertebb országszerte. Milyen módon mutatkoztok be az embereknek?

„Nem születünk katonának” –írja Konsztantyin Szimonov. Kommunistának, az új rend katonájának, tehát osztályharcosnak sem születünk. Szüntelenül tanulnunk fejlődnünk, alkalmazkodnunk kell az állandóan változó körülmények teremtette új kihívásokhoz.

Kiváltképp érvényes ez ránk, a Népi Front tagjaira. Én a magam részéről, saját tapasztalataimból kifolyólag leghatékonyabbnak a társadalmi beágyazottság növelését, legfőképp civil szervezetekkel való kapcsolatok ápolását, és mind inkább fejlesztését látom, hiszen ez nem csak viszonylag nagy mértékben, de gyorsan is  tudja szélesíteni közéleti mozgásterünket, és biztosít számtalan lehetőséget az egyéni agitáció lefolytatására minél több emberrel.

Készültök valami új mondanivalóval a Heves megyei lakosok számára?

 Igen, Pártunk, napi politikájában kiemelt téma, és ennek egyenes ági vetületeként kiemelt témaként kell megjelenjen az oktatás és egészségügy a mi napi politikai tevékenységünk során is itt helyben. Támogatunk minden civil, szakmai kezdeményezést, amely megálljt parancsol az iskolák tönkretételének és az egészségügy teljes káoszba döntésének. Ezenkívül pedig, többek között a mezőgazdaság időszerű kérdéseivel kívánunk hathatósabban foglalkozni. Ennek megfelelően lát neki a Népi Front Heves megyei tagsága a munkának.

Beszélnél pár szót rövid távú terveidről? Milyen célokért küzd ma a Népi Front? Mit lehet tenni tőkés viszonyok között?

Hmm… jobban mondva, Milyen esélyei lehetnek ma egy kommunista pártnak, egyáltalán egy kommunistának olyan országban, ahol a nemzetközi imperializmus hazai vazallusainak kezében a média és a gazdaság, ahol a kultúrszemét és a mások eltiprásán keresztüli önmegvalósítás, a pénzközpontú gondolkodás dominál a társadalomban, ahol mindennek tudjuk az árát, de már az értékeket elfeledtük…

Én azt gondolom A XXI. században, amikor Európában a gondolkodó és ezzel párhuzamban cselekvő ember a legüldözöttebb, a szocializmus eszméjét képviselő embernek merőben újfajta gondolkodást kell meghonosítania. Az új kor új embert, és ezáltal új kommunistát követel meg, hogy képesek legyünk a közösségi társadalom megvalósításának ügyét győzelemre vinni.

Nincs lehetetlen csak tehetetlen ember – tartja a régi de annál időszerűbb mondás. A jelenkorban élő kommunista akkor válhat a hazánkban több mint két évtizede uralkodó sötétségben a fény visszatérésének letéteményesévé, ha elméjét, politikai éleslátását tökélyre fejleszti.

Ennek szerves részeként,  e  folyamat kibontakozását segítendő, tagságunk és szimpatizánsaink körében, kívánok nagyobb mennyiségű anyagot a Népi Front, az idei nyár folyamán induló, és régóta időszerű elméleti képzéseire az un. Kommunista Szemináriumra, rendelkezésre bocsájtani, mind munkásmozgalomtörténet, mind pedig Marxizmus-Leninizmus és dialektikus materializmus tárgykörében, melyeknek egy jelentősebb része saját munkáimat is tartalmazza.  Emellett változatlanul dolgozom a Népi Front nemzetközi kapcsolatainak továbbfejlesztésén, elsősorban a volt Szovjetunió területein, kiváltképp Oroszországban, és a NATO agresszió által sújtott Donbasszban. Kiváltképp fontos ez napjainkban, tekintettel a nemzetközi helyzetre. Ezzel párhuzamosan pedig Kifejezetten örömtelinek gondolom, hogy eddigi munkánknak  itt az egri sejtben, sikeresen látszik beérni a gyümölcse.

Gondolok itt arra, hogy Észak-Magyarországon –hasonlóképp, mint a dunántúli régióban- egyre inkább izmosodik szervezetileg a Népi Front. Heves megyén belül  ismételten, több új tagfelvételi kérelem érkezett be, és ez igaz borsod megyére is egyaránt, ahol ráadásként egri segédlettel irányításom alatt jött létre a Népi Front egy új sejtje Bánhorváti településen. Mindemellett továbbra is azon dolgozunk, hogy a régióban minél több helyen jelen legyen pártunk.  Nógrádban és Szabolcs megyében is bíztatóak a jelek.

Itt ezekben a kérdésekben, fontos megjegyezni, hogy jelenleg olyan világban élünk, amely egyébként is közel áll ahhoz hogy elpusztítsa önmagát.

A munkanélküliség óriási, akinek még van munkája az rosszul vagy alig tud megélni, aki teheti külföldre menekül.

Az emberi kapcsolatok haldokolnak, az emberi tulajdonságokból leginkább a kapzsiság, az önzőség és a rosszakarat marad fenn.

Ahol a tudás nem erény, hanem bűn. Ilyen világban a fegyver nem csak a testünk, nem csak az eszménk, hanem mi magunk is vagyunk. Akármilyen nehéz is a helyzet még mindig az ember az egyetlen, aki tettekben képes megváltoztatni a világot.

Mi kommunisták, akik folyton keressük a lehetőséget, hogy miképp is tudjuk hazánkat és népünket, ezt az elnyomott, és rabigába hajtott népet jobban szolgálni és kivezetni a sötétségből,  legfontosabb hogy mindig legyünk szilárdabbak, mint átlag elcsüggedt embertársaink, hogy képesek legyünk számukra újra elhozni a reményt. Tekintsünk át akárhány történelmi példát az 1917-es Nagy Októberi Szocialista Forradalomtól, egészen a kubai forradalom győzelmééig, a tanulságot levonhatjuk. Az orosz bolsevik párt vagy Fidel Castro mozgalma soha nem győzhetett volna, ha nem követi Lenin útmutatását.

Sikerük kulcsa az volt, hogy bár eleinte igen kevesen voltak, de nagyon tudatosan szervezték soraikat, képezték tagjaikat, mind elméletben, mind gyakorlatban és a legnagyobb hangsúlyt az agitációs-propaganda munkára fektették,a társadalomba való mindinkább beágyazódásra. Akár különböző társadalmi szervezetekben, akár utcai agitációban. Emellett szilárd következetességgel, sosem feledték a konkrét helyzet konkrét elemzése tézist alkalmazni. Nekünk ugyanezt kell alkalmaznunk 21. századi viszonyok közepette.

Ma nincs forradalmi helyzet hazánkban, ezzel párhuzamban pedig általánosan jellemző a politikai passzvitás. Azonban nélkülünk ez nem fog változni, magától semmiképp sem billen a mérleg nyelve a javunkra.

Legyünk többek annál, mint amit a társadalom elvár. Akkor teljesítjük be történelmi küldetésünket ha egységben, és szervezetten dolgozunk, és egyenként jobbá, többé válunk mint gondolnánk önmagunkról. Ha ez megvan,  képesek vagyunk jó példával elől járni, önmagunkhoz képest előrelépni, s ezáltal reményt  adni ennek a sokat szenvedett népnek.

Köszönöm a lehetőséget!

Ha tetszett a cikk, kérlek oszd meg az ismerőseiddel!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

csatlakozznf1

Facebook Twitter RSS Feed 

Lájkoljon minket a facebookon!

Megmozdulások

frontoldallogo
szolidaritasialap


 

redmail